יום: פברואר ב4, 2020

השכלה פיננסית אמיתית - Topy

קרן תאריך יעד (TDF)

הגדרה : קרן מועד יעד (TDF) היא תוכנית השקעה ארוכת טווח הכוללת הון עצמי, אגרות חוב וניירות ערך שונים אחרים בעלי הכנסה קבועה, כאשר האיזון

קרא עוד »