מתי כדאי לשכיר להפקיד לקופת הגמל כעצמאי לפי תיקון 47ב

ב- 99% מהמקרים, כנראה שנצליח להוזיל לכם עלויות.. רוצים? השאירו פרטים

מתי כדאי לשכיר להפקיד לקופת הגמל כעצמאי לפי תיקון 47בשכירים ועצמאיים מחויבים להפריש לקרן הפנסיה מתוקף החוק. אך בעוד העצמאיים נהנים מהטבות מס בעת ההפרשה הפנסיונית, הרי שמרבית השכירים אינם מודעים לזכויותיהם בעניין זה. למעשה, במסגרת סעיפים 45 ותיקון 47ב למס ההכנסה, גם השכירים זכאים להטבת מס בגין ההפקדה החודשית.

כולם מקבלים הטבת מס

כל שכיר המקבל תלוש משכורת, יכול לראות את הטבת המס במסגרת תיקון 45א. הטבה זו מופיעה תחת השם זיכוי ממס. הטבת מס זו מהווה כ-35 אחוזים מהסכום הכללי של ההפקדה החודשית, אך יש לה הגבלות. לדוגמה, נכון לשנת 2019 תקרת ההכנסה המזכה במס עומדת על סכום של 8,800 שקלים בחודש. מעבר לכך, קיימת אפשרות להגדיל את הטבת המס באמצעות הגדלת ההפקדה לקרן הפנסיה.

 ואפשר לקבל הטבת מס נוספת

לפי תיקון 47ב קיימת אפשרות להגדיל את הטבת המס שלכם. שכירים ששכרם אינם מובטח וכי אין להם קופת גמל או קרן פנסיה, רשאים לפתוח קופת חיסכון באופן עצמאי ולהפקיד לשם את הכספים. כמו כן, הטבת מס לפי תיקון 47ב מתייחסת לשני נושאים:

  • הטבת מס זיכוי בגובה של 11% מתוך ההכנסה הבלתי מובטחת.
  • הטבת מס במסגרת תיקון 45א.

לסיכום, הפקדה לפי תיקון 47ב מיוחסת בדרך כלל לעצמאיים, אך שכירים המפקידים כספים לקרן הפנסיה באופן עצמאי, זכאים להטבת מס. מסיבה זו, אם החלטתם לפתוח חיסכון פנסיוני במקביל לחיסכון הקיים או במקומו, כדאי לברר אם אתם זכאים להטבת מס.

להכיר את התקנות

הטבת מס עבר תיקונים רבים. אלה כמה תקנות הנוגעות לתיקון מס 47ב שכדאי להכיר:

  • עמית יחיד אשר אין לו הכנסות מטעם העבודה והוא מפקיד כסף לקצבה בלבד, יכול לקבל הטבות מס.
  • אם הייתה ליחיד עבודה בשנת המס שממנה הוא קיבל הכנסה וכעת הוא מפקיד לקצבה בלבד, הוא זכאי לקבל ניכוי מס לפי הנמוך מבין השניים: 5% מכלל ההכנסה הלא מובטחת ועד לתקרת הכנסה בשווי 86,400 שקלים, או 5% מסך ההכנסה החייבת ועד שמגיעים לתקרה של 350,400 לאחר הניכויים בהכנסה המובטחת.
  • הטבות המס לפי תיקון 47ב אינן חלות על הפקדות עבור הורים או ילדים.

צוברים נקודות זיכוי ממס ההכנסה

כאזרחים עובדים אתם יכולים לצבור נקודות זיכוי ממס ההכנסה שיכולים להעניק לכם הטבות מס, ובמקרים אחרים אף לא תצטרכו לשלם מס כלל. כדי לקבל את נקודות הזיכוי, חשוב לעמוד בכמה קריטריונים, ופעמים רבות קריטריונים אלה רבים למדיי. על מנת להיות זכאים לנקודות הזיכוי, חשוב למלא טופס למעסיק – טופס 101 לפני שתסתיים שנת המס. אם לא הספקתם לעשות זאת, תוכלו לגשת לפקיד שומה. במקרה זה ניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

אז מיהם הזכאים להטבות המס?

אנשים רבים זכאים להטבות מס. באופן כללי, אזרחי ישראל שיש להם עבודה זכאים ל-2.25 נקודות. כמו כן, אישה עובדת זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת ממס ההכנסה. מעבר לכך, נערים ונערות בין הגילאים 16 ל-18 זכאים לנקודת זיכוי אחת. כמו כן, גם בעלי תואר אקדמאי זכאיים לנקודות. מי שסיים תואר ראשון החל משנת 2013 זכאי לנקודה אחת, בעוד מי שסיים תואר ראשון בין השנים 2007 ל-2013 זכאי לנקודת זיכוי אחת, בהתאם למספר שנות הלימוד שבילה באקדמיה. אך נקודות אלה מוגבלות ל-3 שנים בלבד. ולבסוף הלומדים למקצועות שבהם יש צורך להתמחות (פסיכולוגיה קלינית, קלינאות תקשורת ועוד) אשר החלו את ההתמחות שלהם בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים, יוכלו לבחור אם לנצל את הטבת המס בהתמחות או להמתין לסיום ההתמחות ולנצל את ההטבה בשנה העוקבת. אלה רק כמה דוגמאות לזכאים להטבות המס, כמובן שקיימים קריטריונים נוספים שכדאי לבדוק.

 

ב- 99% מהמקרים, כנראה שנצליח להוזיל לכם עלויות.. רוצים? השאירו פרטים

רוצים להגיב?

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email

כתיבת תגובה